Saturday, May 30, 2009

Leong Mabalasik at Kalapating Uwak


ang hulma animo'y leong mabalasik
aligasgas ng balahibo'y napakaimi
guhit ng mga mata'y nagbabadyang maghasik
pagbaling sa salamin anyo'y maputi pero putik

ayon sa kalangitan ang kanilang ginagawa
lumusong at bumaba sa kalapating hapo
niyurak ang pakpak ng walang awa
umiyak ang umaga lumipad ang lupa

ngayon ang kalapati'y tinubuan ng sungay
naging kaliskis ang balahibong tunay
pakpak na sapat nawala ang ulirat
lumabas ang sibat sa natamong sugat

habang si leon ay nagkubli sa lupa
naging anyong uwak ang kalapating sinumpa
isinabog nito ang kaitimang dala
ang balahibo't pakpak maitim na

nais ng uwak tumuntong sa tuktok ng mundong dilim
balutin ang dagat ng budhi niyang itim
itumba ang sinumang umalis sa takipsilim
tingnan sa salamin, siya'y naging leon din

o mga hangal na ibon kayo ang dahilan
ng pagbagsak at pag-urong ng buong katauhan
ikaw leon, pinorma ang kalapating, uwak
ikaw leon, imahe ng dios mo'y muka mong tumpak

mga leong mabalasik galing kayo sa putik
kapag tinubos, halimaw sa inyo'y kakapit
igagapos sa impyernong apoy at ipipiit
lapirutin ang mga mata niyong nakapikit.

No comments: