Friday, May 22, 2009

Dingding


Nakatingin sa dingding

Nakatuon sa panalangin

Na ang langit ay nakikinig

Sa bawat luha at hikbi


Nakadungaw sa hangin

Sa gitna ng mundo

Hinihintay ang pagbaling

Ng mapayapang abo


May masilungan ang puso

Bumalot sa kaibuturan ng katawan

Takpan ang 'sang libong iyak

Ng aking mapanibughong katauhan


Sa huli'y uupo ng mag-isa

Ilalim ng batong may basang lupa

Titingin sa dingding, magnanasa

Sabay ang parusa't pabuya

No comments: