Friday, May 29, 2009

Revalida


tingnan ang salamin

takot ang bumabalot

sa agos ng buhay baka tuluyang matangay


marami nang nilaan

yumayanig ang laman baka hindi sapat ang lahat

inuulan ang sumisipat, bumabakat


ang kaba'y pumipintig sa bawat sulok ng aking mga buto

sa makulimlim na pangarap kailan ma'y 'di nakaranas ng ganito

saan kukuha ng lakas, kaunting dausdos pipigtas


sumasanib ang dilim, namamawis ang kamay

nayuyurakan ang loob at pumapalibot sa numerong taglay

ang kandado sa pagsulong ng mundong may saysay


samantalang patuloy sa pagtunog ang alingawngaw

at pagsigaw na uhaw ang maitim na bunganga

sa likod ng aking ubong sumasama


kalagan ang tali sa aking mga kamay

at aking isasambulat ang 'di kapantayan ng utak niyang lilok

sa 'sang buwang inaamag na tinapay


at sa muling pagsasalita nito'y

ihahagis ko ang kanyang pamamalakad sa batalyong nauulol

datapuwa't malayo na ang aking natahak


kapag sumikat ang araw at ang bulaklak ay pula at di lanta

kapag ang hamog ay nalipasan na, sadyang kay saya

nakapikit, nakangiti, sana madamaNo comments: