Wednesday, May 20, 2009

Una at Huli


Ang mga ilaw na sumalubong at unang bumati sa pag-ahon mula sa sinapupunan ng ina
siya ring huling hantungan , at gumagabay sa bawat yapak mong naiwan
Luha, luha ng kaligayahan ng bawat taong humawak sa iyong lahi,
Siya ring babagsak at luluhod sa kadalamhatian

No comments: