Monday, June 8, 2009

Ba't 'di ka na lang tumula?Ba't di ka na lang tumula gamit ang mga salita

Ipagkalat ang damdamin kumausap sa wala

Ingles o Tagalog maaaring mababaw o malalim

Pumikit at hayaang ang puso't isip ang umamin


Ritmikong pagsusulat hindi inaalintana

Irregulat man, apatan, tatluhang linyahan

Pulitikal, kultura o anong kabalbalan

Kahit anong istilo hindi kailangang klaro ang laman


Mahalaga'y maisulat kung ano ang nasa abog

Matinding sikat ng nakakasilaw na araw, sa gabi'y lulubog

Galit ang ulap, umiiyak at sumabog, yero'y kumakalampog

Bumalikwas sa double deck, tumayo't uloy naumpog


Kesa mambastos, cyberbully o mang-flames

Bullying around using your anonymous planes

Or if not pretending you are smart, made up of manly shame

Rallying with your online blog friends proud to be ashamed


Ba't di ka na lang tumula gamit ang mga salita

Ala Gat Jose Rizal, sandata ng mga makakata

Umiibig, nananaginip, nagdarasal, nagwawala

Kesa ipagkalat kung ano ang isusuot sa tunggaan mamaya

No comments: