Monday, June 29, 2009

Nagugunaw na ang Mundo

hinahabol

hinhabol ng hinga

sumisikip

sumisikip ang dibdib

lumulubog

lumulubog sa tubig

Sa kailaliman

kailaiman ng mundo

walang matapakan

walang mahawakan

hindi na kayang isalba

pagkat nagugunaw ...

nagugunaw na ang mundo

nadadapa

nadadapa sa putik

umaagos

umaagos ang dugo

lumilipad

lumilipad sa ulan

nasisindak

nasisindak sa iyo...

No comments: