Monday, June 1, 2009

RambolKagagaling lang sa may kanto
Nakipagbuno sa sindikato
Alam ko ang buo nilang plano
Dalawa kaming walang sinasanto

Ang usapan, ako sa kanan, siya sa kaliwa
Tumatakbo na kami at rumaragasa
Kumukuha na ng bato at pala
Sumulyap sa kaliwa, isang iglap nawala

Pasugod pa rin, natalisod, naumpog
Sinapak, tadyak, kumalampog
Paningin nagdilim, puso'y sumabog
Hatinggabi'y sumilip, umulan, kumulog

Kakagaling lang sa may kanto
Dala ang mundo, nakayuko
Maraming nakatinging tao
Humakbang ng mabilis, tumakbo

No comments: