Tuesday, June 30, 2009

Tambay


Ang isip pumapatak sa kalituhan
Bawa't segundo'y hinihintay
Nais palayain ang sarili ng marahan
Bumalik sa nakaraang tunay

Blanko ang naturang pag-iisip
Umiiwas sa mundong kinagisnan
Walang adhikain kundi sumilip
Lustayin ang oras ng walang malay

Sirain ang oras sa pag-idlip
Hanggang ngalay ay sumapit
Lakad sa kalye muka'y takip
Kalam ng sikmura'y lumalapit

No comments: