Sunday, January 19, 2014

Hindi

hindi na ko titingin
hindi na ko babaling
hindi na ko sisilip
nakakaduling

hindi na kita iisipin
hindi na kita gagambalain
hindi na kita papansinin
nakakapuwing

No comments: