Tuesday, May 26, 2009

Masamang Misis na Kuneho


Oo, ako ay nagtutule, 1st year med pa lang ako, tumutule na ko.

Wala kong nakukuhang pera rito. Meryenda lang, minsan lunch na matino.

Eh ano ngayon kung tumutule ako, nakapagbibigay-saya naman ako

sa mga binatilyong di makatuntong sa ospital na pribado.


Tuwing bakasyon, yan ang trip ng medical frat ko.

Pumunta sa probinsya, medical misyon, bigay serbisyo sa tao.

Walang bayad-bayad, kami pa ang abonado.

Ikaw na nanunuya, nakikipagkapwa-tao?


Hindi lang tule ang nagawa ko, sa clerkship at internship ko

Lahat pinasukan ko, bypass, exlap,tracheostomy, knee replacement at TAHBSO

mag-isa akong intern sa TB ward ng San Lazaro

sa Fabella, isang damukal na nanay ang napaanak ko.


Ilang oras na tulog ang hindi ko tinulog

Sa isang linggo, nobentang oras ang duty ko

walang holiday, kahit baha, walang pasko

kailangan pumunta, di tulad ng trabaho niyo.


Ilang pasyente ang tinakbuhan para mag CPR

Kinakausap ang pasyente na parang ka-angkan

walang bahid ng sama, gusto gumaling lang

pinakamarangal na propesyon, mura kung komentuhan


kaya kung di mo ko kilala, wag mo kong mamaliitin

ang komento niyong basura pwede ba sunugin?

pang-aasar niyo, pagmumura, biro lang at tukso?

kung ganun, hindi kayo mga sira-ulo.

2 comments:

viveyonce said...

I should ask, is the narrative fact or fiction? :)

screamkeeper said...

ahhmm...secret.hehe.